کد کج شدن تصویر
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
واینک ...آغاز

 

 

فرزندم

 

 به گذشته بنگر و از خدا سپاسگزار باش

 به آینده بنگر و به خدا توکل کن 

تو وارث این قلمرو هستی

به خاطر توست که زمین دور مدار خود می چرخد

جزر و مد دنیا برای خاطر توست 

پرندگان برای خاطر تو آواز می خوانند

 

خورشید برای تو طلوع و غروب می کند

ستارگان برای خاطر تو رخ می نمایند

 

هر چیز زیبای که می بینی را خداوند برای تو،

که اشرف مخلوقاتش هستی آفریده

 

اصلا مهم نیست که چه تصویری از خود داری

حالا هویت اصلی خود را می دانی

 

تو به کاینات مسلط هستی

 [ یادداشت ثابت - جمعه 92/11/5 ] [ 11:48 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
نشانه های نگارشی حلقه علمی پایه چهارم

شانه های نگارشی                      [ چهارشنبه 94/11/14 ] [ 11:52 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر
کلمات هم خانواده
[ چهارشنبه 94/11/14 ] [ 11:44 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر
کلمات هم نویسه :

کلمات هم نویسه : از اسمش پیداست . واژه هایی که نوشتن یکسان دارند اما از نظر معنی و تلفظ متفاوتند.

کلماتی مانند :

 مِهر : محبت ؛ ماه مهر  /  مُهر : وسیله چاپ دستی

گِل : خاک   / گُل :

 کُشتی  /  کِشتی

مسلم  / مسلّم

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی              که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

گوهر مخزن اسرار همان است که بود                      حقه ی مِهر بدان مُهر و نشان است که بود

- دّه – دِه         پّر – پُر       - کِشتی – کُشتی       سُم – سُم
 
 گُل – گِل        کّره -  کُره     شُش -  شِش    [ چهارشنبه 94/11/14 ] [ 11:29 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر
کلمات هم آوا (متشابه ) :

هم آوا (متشابه ) : به کلماتی می گویند که در تلفظ یکسان اند امّا در نوشتار و معنی متفاوتند . کلمات هم آوا به لحاظ ادبی نیز مورد توجّه اند به نحوی که در آرایه های بدیعی یکی از انواع جناس محسوب شده و به آن «جناس لفظ» می گویند این نوع کلمات در املاء دارای اهمیّت بسیارند و از موضوعات قابل توجّه محسوب می شوند . دانستن معنای کلمات هم آوا می تواند به ما در درست نویسی کمک بسیاری کند  .

 

نظر به اهمیّت کلمات هم آوا در ادامه فهرستی از برخی از این واژگان را می آوریم :

 

زمین : کره ی خاکی                                           ضمین : عهده دار

 

غالب : چیره ، برتر                                              قالب : شکل

 

پرتغال : نام کشور                                             پرتغال : نام میوه

 

اَلَم : درد                                                           عَلَم : پرچم

 

صواب : درست                                                ثواب : پاداش ، اجر

 

بحر : دریا                                                         بهر : برای

 

غذیر گودال   -   آبگیر                                   قدیر : توانا ، قادر

 

حول : اطراف                                                هول : ترس

 

غریب : دور از وطن                                      قریب : نزدیک

 

قاضی : داور                                                غازی : جنگجو

 

آری : بله                                                     عاری :   بری - پاک

 

ارز : پول و بهاء                                          عرض : پهنا

 

اساس : پایه و بنیاد                                       اثاث : وسایل و لوازم

 

اسم :   نام                                                    اثم :   گناه

 

امل : آرزو                                                 عمل : کارو تلاش

 

امارت : فرمانروایی و حکومت                    عمارت : بنا

 

باقی :   باقیمانده و ته مانده                           باغی : سرکش و نافرمان

 

تعلّم : آموختن                                             تألم : سختی ودرد کشیدن

 

تهدید : ترساندن                                          تحدید : حدو اندازه - معلوم کردن

 

حیات : زندگی                                            حیاط :   صحن ، محوطه

 

حرم : اندرون خانه ، اهل خانه                     هرم :   پیری

 

خویش : فامیل ، خود                                 خیش : گاو آهن

 

خار : تیغ                                                      خوار : ذلیل و بی مقدار

 

قضا : اتفاق                                                   غذا : خوردنی

 

قدر : اندازه و ارزش                                     غدر : مکرو بی وفایی

 

معمور : آباد شده                                         مأمور : فرمانبرو نگهبان

 

نثر : متن - غیر شعر                                    نصر : یاری کردن

 

خاست : بلند شد                                        خواست : طلب کرد

 

حراست : نگهبانی                                      حراثت : برزه گری - کشاورزی

 

زهر : سم                                                    ظهر :    پشت

 

سفر : یکجانماندن - مسافرت                   صفر : ماه دوم قمری

 

سد : بستن                                                  صد : عدد صد       

 [ چهارشنبه 94/11/14 ] [ 11:23 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر
قدیمی ترین دانشگاه جهان، گندی شاپور

قدیمی ترین دانشگاه جهان، گندی شاپور

دانشگاه گندی شاپور را شاهپور یکم ساسانی، در شهرهم نام با آن، که در 48 کیلومتری شمال باختری شوشتر ساخته بود، بنا نهاد.

در آن یک دانشکده پزشکی نیز وجود داشت و تا سده های بسیار پس از آن، مرکزی برای جذب و پرورش دانشمندان بود.

دانشندان ایرانی، یونانی، هندی و رومی در آن به تحقیق ومطالعه می پرداختند.

در کنار این مجموعه بیمارستان بزرگی نیز وجود داشته است.

از جمله سرپرستان این دانشگاه که نامشان باقی مانده است، بختیشوع اهوازی است.

پس از سقوط ساسانیان و ایالت های حیره و اراک(عراق)، خوزستان و سپس پارس، به دست مسلمانان افتاد و این دانشگاه تا اندکی به زندگی خود ادامه داد.

این دانشگاه در اندک زمانی پس از سقوط ساسانیان، با سرپرستی ایرانیان به کار خود ادامه می داده است.

شهر گندی شاپور نیز پس از چند سده رو به نابودی رفت و در مهاجرت بزرگی، خیل نوادگان این دانشمندان به شهرهای دژپول و شوشتر رفتند.

هم اکنون از این دانشگاه جز آثار خرابه ای که در موقعیت کنونی شهر گندی شاپور - روستای شاه آباد دژپول - چیزی نمانده که آنها هم، در اثر فعالیت های کشاورزی در خطر نابودی کامل هستند.

کتاب هایی که از فعالیت در این دانشگاه باقی مانده است، در دنیا هنوز نیز مرجعی برای بسیاری از موضوعات علمی بویژه پزشکی است.

ویل دورانت تمدن ایرانی را، بواسطه داشتن این دانشگاه می ستاید.

انیشتن، در غیاب شاگردش پروفسور حسابی، او را بخاطر تعلق به کشوری که در 1700 سال پیش دانشگاهی آنچنان داشته است، می ستاید و به او می بالد. انیشتن در باره وی اینچنین می گوید : «در زمانی که پیشینیان من در جنگلهای اروپا همدیگر را می خورده اند، در سرزمین ایشان دانشگاه برقرار بوده است»

ایرانیان پیش از اسلام اقدام به تاسیس چنین مراکزی می کردند.[ یکشنبه 94/10/20 ] [ 11:22 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
?? انواع روشهای جهت یابی:

?? انواع روشهای جهت یابی:
1- جهت یابی به وسیله ساعت مچی:

عقربه ساعت شمار را طوری به سمت خورشید بگیرید که در امتداد جهت تابش باشد یا به عبارتی سایه آن درست زیر عقربه قرار بگیرد. از مرکز ساعت به سمت ساعت 12 یک خط فرضی با نوک انگشتتان ترسیم کنید، نیم ساز زاویه بین این خط فرضی و عقربه ساعت شمار جنوب را به شما نشان خواهد داد با دانستن جنوب شما می توانید بقیه جهت ها را پیدا کنید.

2- جهت یابی بوسیله شاخص:

یک چوب را به طور عمودی در زمین فرو کنید سایه سر چوب را با یک تکه سنگ بر روی زمین علامت بزنید. پس از حدود 20 تا 30 دقیقه سایه سر چوب را که تغییر کرده علامت گذاری کنید. به وسیله خطی این دو نقطه را به یکدیگر وصل کنید. یادمان باشد که سایه از مغرب به مشرق حرکت می کند چون خورشید از شرق طلوع و در غرب غروب می کند. حال پای چپ خود را در سایه اول و پای راست خود را در سایه دوم قرار دهید در این حالت روبه روی سمت شمال است پشت سر جنوب سمت راست شرق و غرب سمت چپ شما است.


3 - مقطع درختان:

اگر مقطع درخت بریده شده ای را ببینید تعدادی دوایر متحدالمرکز مشاهده خواهید کرد. که هر یک از آنها نشانه یک سال عمر درخت می باشد. دایره های نشان دهنده عمر درخت در یک سمت به هم نزدیکتر و در سمت دیگر از هم دور خواهند شد سمتی که دوایر از هم دور خواهند شد سمت جنوب و سمتی که دوایر به هم نزدیک می شوند شمال است. (در نیمکره جنوبی عکس این پدیده صحیح است).

4-  لانه مورچه ها:

مورچه ها در هنگام خانه سازی خاک لانه خود را به سمت جنوب می ریزند تا در هنگام وزش بادهای شمال غربی خاک به لانه شان برنگردد. پس می توان نتیجه گرفت که تل خاک کنار لانه مورچه جهت جنوب را به ما نشان می دهد با دانستن جنوب بقیه جهت ها را می‌توانید پیدا کنید.

5- ذوب شدن برف ها:

چون در نیمکره شمالی آفتاب از سمت جنوب می تابد قله ها در دامنه جنوبی خود برف کمتری دارند پس سمت جنوب را به ما نشان می دهد. در زمین تخت معمولا ارتفاع برف در سمت جنوب بیشتر است. اما توجه داشته باشید که این روش به علت موقعیت های آب و هوایی گوناگون و همچنین جهت و موقعیت زمین همیشه صادق نیست.

6- پوسته درختان:

پوسته درختان در جهتی که به سمت جنوب قرار دارند به علت تابش بیشتر نور آفتاب پررنگ تر و همچنین ضخیم تر است. ضمنا" شاخه هایی از درختان که به سمت جنوب هستند پررنگ تر و با برگ های سبزتر است.

7- جهت یابی به وسیله دب اکبر:

صورت دب اکبر یا هفت برادران هفت ستاره می باشند که به شکل ملافه در آسمان قرار گرفته اند. چنانچه دو ستاره آخر یعنی لبه ملافه را در نظر بگیرید و به وسیله یک خط فرضی آنها را به هم وصل نموده و 5 برابر ادامه دهید این خط به ستاره قطب شمال می‌رسد.[ یکشنبه 94/10/20 ] [ 11:20 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
خلاصه درس های علوم پایه چهارم

خلاصه درس های علوم پایه چهارم

C16انرژی الکتریکی

انرژی نیاز هر روز ما

سنگ ها[ پنج شنبه 94/9/19 ] [ 11:51 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
مخالف کلمات ( متضاد )

مخالف کلمات ( متضاد )

هنرمند = بی هنر/آمدن = رفتن /ارزان = گران / بی نیاز = نیازمند

پست = بلند / تاریک = روشن / ضعیف = قوی / کم هوش = باهوش /غمگین = شادمان / / ناتوان =توانا/

شب = روز / بالا = پایین / زشت = زیبا /جوان = پیر / خشک = خیس/

خنده = گریه / خوبی = بدی / ترسو = دلیر / محروم = بهره مند / خندان = گریان /

دیر = زود / راست = دروغ / روزانه = شبانه / روشنایی = تاریکی / سیاه = سفید/

گرم = سرد / ناشناخته = آشنا / بیگانه = آشنا / ویران = آباد / کم = زیاد/

زندگی = مرگ / آغاز = پایان / جنگ = صلح / آسان = دشوار / ثروتمند = فقیر/

به آرامی = به تندی/ ناپسند = پسندیده / خیر = شر / ناجوانمرد = جوانمرد / بگو = نگو/

تند = آرام / سیراب = تشنه / کوتاه = بلند / کهنه = بلند / جدید = کهنه/

دشمنان = دوستان / جانور اهلی = جانور وحشی / خشک : خیس / گفت : نگفت آشنا : نا شناس/

هم خانواده ی کلمات

تابش : تابنده – تابان –تابندگی // تصویر : تصاویر –مصور – تصور – صورت

جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت - جامع / حاصل : تحصیل – محصول – محصل حصول

حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه / حس : حساس – محسوس - احساس

حرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک - متحرک/ خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات

زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات / سفر : مسافر – مسافرت

شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم

فکر : افکار – متفکر – فکور – تفکر / / قصد : قاصد – مقصود – مقصد

کتاب : مکتوب – کاتب – مکتب / کشف : کاشف – اکتشاف – مکتشف

اشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق / میلاد : مولود – ولد - ولادت

میراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه / نظم : ناظم – منظم – تنظیم

جز : اجزا – مجزا / حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت -تحقیق

مترادف کلمات.( هم معنی )

آخر: پایان- سرانجام / ابتداء : اول – آغاز / کاهل : تنبل -سست

آرامگاه : قبر- گور / ابله : نادان – بی خرد / ثروت : مال - دارایی

آشکار : نمایان –پدیدار / پاییز : خزان – برگ ریزان / حرفه : پیشه – شغل

آغاز : شروع – ابتداء / تبسم : خنده - لبخند / دانا : دانشمند -عالم

آموزگار: معلم –استاد / تصور : اندیشه - خیال / ماجرا : پیشامد - حادثه

آهسته –آرام – یواش / دانه : بذر – تخم / صریح : آشکار - روشن

جمع : گروه – دسته / پایه : اساس – بنیاد / آیین : دین - مذهب

جاهل : نادان – بی عقل / آرمان : امید – آرزو / پروا : ترس -هراس

آهنگ : صدا – آواز / بچه : کودک –طفل / بسیار : زیاد - فراوان

بامداد : صبح – سحر / دلیر : شجاع – بی باک / راز : سر – رمز

کهنسال : پیر – سالخورده / دیار : سرزمین – مرزوبوم / تحفه : ارمغان – سوغات[ پنج شنبه 94/9/5 ] [ 8:33 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
دانلود سوالات اجتماعی کلاس چهارم1تا6
دانلود سوالات اجتماعی کلاس چهارم1تا6
 
کتاب جدید التالیف
 
                                              

      دانلود فایل pdf                                                دانلود فایل word

 [ پنج شنبه 94/9/5 ] [ 10:58 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر

:: مطالب قدیمی‌تر >>