کد کج شدن تصویر
سفارش تبلیغ
صبا
نمونه سوال بنویسیم پایه چهارم


1- اصطلاحات زیر را در یک جمله به کار ببرید .
- جان سالم به در بردن ......................................................................................................
- شانه به شانه .....................................................................................................................
2- کامل کنید .
- از این درو آن در صحبت کردن . یعنی : .........................................................................
- ستارگان مثل .................................................................................................................
- آن قدر تند دوید که .....................................................................................................
- خواب دیدم در مسابقات علمی مدرسه ............................................................................
3- مخالف هر کلمه را بنویسید.
ثروتمند = .................... بیگانه = .....................
ترسو= ......................... جانوران اهلی = ...........................
4-کلمه های داخل کمانکرا تغییردهید.
الف – سر فاطمه به زمین خورد . ( اصابت کردن )
ب ) خورشید گرفته است . ( تیره شدن )
5-واژه های جدید را جایگزین کنید.
در روزگار کهن ، آدمیان دلیل بسیاری از پدیده های طبیعی را نمی دانستند. ( انسان ها )
.................................................................................................................... ( قدیم )
..................................................................................................................... ( اتفاق های )
.....................................................................................................................
6-جدول زیر را کامل کنید.
جمله                                                نهاد                   قید                صفت                 فعل
پرستوهای جوان باید هر سال
لانه ی جدیدی بسازند.

7- با شکل کامل کلمه ی مخفّف زیر ، جمله بسازید .
ره :


8-ا توجه به این که امسال ، سال اصلاح الگوی مصرف است. اگر در مصرف آب یا مواد سوختی
صرفه جویی نکنیم چه می شود ؟ ( دو سطر)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................


9- از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و در مورد آن توضیح دهید.
* درباره ی یکی از ثروت های ملّی کشورمان انشایی بنویسید.
* نامه ای به دوست خود بنویسید و درآن از ضرب المثل هم استفاده کنید.
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................[ دوشنبه 88/12/3 ] [ 5:13 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر