کد کج شدن تصویر
سفارش تبلیغ
صبا
میدان مغناطیسی کره زمین
شاید باور نکنید ولی ما بر روی یک اهنربای غول اسا زندگی می کنیم! دورا دور کره زمین را میدان آهن ربایی بسیار بزرگی فرا گرفته است، درست مثل میدان آهنربایی آهنربای میله ای ،ولی چه عاملی سبب آهنربابب شدن کره زمین است؟دراعماقکره زمین هسته ای از فلزات گداخته وجود دارد.به همین خاطر کره زمین اهنربایی شده است.[ شنبه 88/12/22 ] [ 6:47 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
خانواده ی خورشید

 

نسبت اندازه های خورشید و سیارات

منظومه شمسی ما نه سیاره دارد که دور خورشید می گردند. زمین که ما بر روی آن زندگی می کنیم یکی از این سیارات است.

خورشید

خورشید: خورشید در مرکز منظومه شمسی ماست. خورشید یک ستاره است.

 

عطارد: عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است. عطارد یک سیاره داغ و کوچک است. عطارد ماه ندارد.

 

ناهید: ناهید دومین سیاره نزدیک به خورشید است. ناهید داغ ترین سیاره است. ناهید ماه ندارد.

 

زمین: ما روی سیاره زمین زندگی می کنیم. زمین سومین سیاره نزدیک به خورشید است. زمین تنها سیاره ای در منظومه شمسی ست که موجودات زنده در آن زندگی می کنند. زمین یک ماه دارد.

 

مریخ: مریخ چهارمین سیاره نزدیک به خورشید است. مریخ یک سیاره نارنجی ست. مریخ دو تا ماه دارد.

 

مشتری: مشتری پنجمین سیاره نزدیک به خورشید است. این سیاره بسیار بزرگ که گازی ست بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی ماست. مشتری ماه های زیادی دارد.

 

زحل: زحل ششمین سیاره نزدیک به خورشید است. این سیاره بسیار بزرگ حلقه های زیبایی دارد که از یخ و سنگ تشکیل شده اند. این سیاره ماه های زیادی دارد.

 

اورانوس: اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید است. این سیاره یک سیاره بسیار بزرگ گازی با نور آبی ست. اورانوس ماه های زیادی دارد.

 

نپتون: نپتون هشتمین سیاره نزدیک به خورشید است. این سیاره یک سیاره بسیار بزرگ گازی با نور آبی ست. اورانوس ماه های زیادی دارد.

 

پلوتون: پلوتون یک سیاره کوتوله است و از همه سیارات دیگر از خورشید دورتر است. پلوتون معمولاً دورتر از نپتون است. ولی در زمان های کوتاهی هم  نپتون از پلوتون به خورشید نزدیک تر می شود. این سیاره سنگی یک ماه دارد که اندازه خودش است و دو ماه ریز هم دارد. پلوتون کوچک ترین سیاره در منظومه شمسی ماست.

منظومه شمسی[ چهارشنبه 88/12/19 ] [ 12:36 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر
منظومه شمسی
   


 

 

منظومه  شمسی

 

img/daneshnameh_up/c/c3/Solarsystemscale.jpg

 

شکل گیری منظومه شمسی حدود 5 میلیارد سال پیش ، از ابری متشکل از گاز و غبار بین ستاره‌ای ، آغاز گردید. جاذبه بماعث انقباض ابر شده و کره متراکمی از گاز در مرکز ابر بوجود آورد. جاذبه همچنین باعث دوران هر چه سریعتر ابر شد. هنگام دوران، مواد موجود در ابر، پهن شده و حلقه ای به وجود آمد که نواحی متراکم مرکزی را در بر می گرفت. سرانجام در این ناحیه متراکم ، گرمای لازم برای وقوع واکنشهای هسته‌ای فراهم گشت و بدین ترتیب ، ستاره خورشید بوجود آمد. اعضای کوچکتر منظومه شمسی از مواد موجود در این حلقه بوجود آمدند. این اعضاء عبارتند از سیارات ، سیارکها و ستاره دنباله دار.

img/daneshnameh_up/2/2b/Solarsystem.jpg
img/daneshnameh_up/2/22/Manzoomeshamsi.jpg
میلیونها سال طول کشید تا منظومه
شمسی از ابری متشکل ازگاز و غبار ، پدید آمد.

خانواده منظومه شمسی

تمام اجرام آسمانی که در یک منظومه مداری قرار دارند، تحت تأثیر جاذبه‌ای دو جانبه به دور یک جرم مشترک مرکزی می‌چرخند. در منظومه زمین _ ماه مرکز جرم مشترک در فاصله 4748 کیلومتری (2950مایلی) هسته زمین قرار داشته و از سطح زمین خارج نشده است. در مورد منظومه شمسی ، مرکز جرم مشترک همواره با تغییر موقعیت نسبی سیاره‌ها ، در حال تغییر است. این مرکز در فاصله‌ای حدود 300000 کیلومتر (186000 مایل) خارج از سطح خورشید قرار دارد.

سیارات منظومه شمسی

img/daneshnameh_up/c/c3/Solarsystemscale.jpg[ چهارشنبه 88/12/19 ] [ 12:18 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر
علوم چهارم

الف)پاسخ صحیح را با علامت   مشخص نمائید:

1-محل غذا سازی گیاه...........است.

الف)ساقه           ب)ریشه        ج)برگ

2-کدام دسته از گیاهان زیر مصرف دارویی دارند؟

الف)زعفران و زرد چوبه        ب)خاکشیر وبه دانه      ج)پوست انار و حنا

3-بزرگترین گروه بندپایان کدام گروه است؟

الف)عنکبوتها      ب)حشرات      ج)هزارپا     

4-هوای اطراف کدام حالت را دارد؟

الف)جامد      ب)مایع       ج)گاز

5-کدامیک از مواد زیر نارسانا است؟

الف)چوب       ب)میخ آهنی       ج)سیم مسی

6-هوا از راه دهان و بینی وارد ...........می شود.

الف)شش ها        ب)ریه        ج)قلب

7-دستگاه گردش خون با کدام دستگاههای زیر ارتباط بیشتری دارد؟

الف)گوارش      ب)ماهیچه ها        ج)تنفس

8-قلب در هر دقیقه چند بار پر و خالی می شود؟

الف)70 بار        ب)75 بار        ج)65 بار

ب)جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

1-واحد ساختمانی بدن............است.

2-خاکی که گیاه در آن کاشته می شود باید ...........باشد.

3-بهترین زمان برای سم پاشی زمان ..............است.

4-به موجودی که غذای خود را از بدن موجودات زنده ی دیگری می گیرد..............می گویند.

5- یکی از کرمهای لوله ای انگل.........است.

6-به مخلوط آب و قند..........می گوییم.

7- نور از سطح صافی مانند آینه به طور .............بازتابش می کند.

8-می توان با یک لامپ،سیم،و باتری یک..............تشکیل داد.

9-هر آهنربا..........دارد به سر یک از دو سر آهنربا...........می گوییم.

10-سنگهای کوههایی مانند.......و....... از نوع آذرین هستند.

11-زمین هم به دور ........می گردد و هم به دور .........

12-خون اکسیژن را به همه ی ...........می رساند و ...........تولید شده را از آن ها پس می گیرد.

ج)به سئوالات پاسخ کامل دهید:

1-هر سلول از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

2-گیاه برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارد؟

3-شخم زدن چه فایده ای دارد؟

4- دانشمندان کرم ها را به چند دسته تقسیم کرده اند نام ببرید؟

5-چگونه می توان مخلوط آب و نشاسته را از هم جا کرد؟

6-بازتابش نور را تعریف کنید؟

7- وقتی قطبهای هم نام دو آهنربا به هم نزدیک شوند،چه اتفاقی می افتد؟

8-سنگهای رسوبی چگونه بوجود آمده اند؟

9-ویژگیهای سومین سیاره ی منظومه شمسی را بنویسید؟

10-وظیفه گلبول های سفید در بدن چیست؟
[ جمعه 88/11/30 ] [ 6:59 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
بخش 7 علوم- الکتریسیته

بخش 7 -
الکتریسیته

انرژی
الکتریسیته، انرژی است که برای نور، حرکت، گرما و روشنایی ایجاد می کند. از انرژی
الکتریسیته در وسایلی مانند پنکه، شوفاژ، اطو، سماور برقی، لامپ، پلوپز و چرخ گوشت
استفاده می کنیم. ما حتی از الکتریسیته صدا نیز تولید می کنیم. وقتی شما زنگ در را
به صدا در می آورید، در اثر حرکت سریع و پیوسته الکتریسیته، این انررژی به صدا
تبدیل شده است.
مدار الکتریکی چیست؟
وقتی لامپ خانه را روشن می کنید با
استفاده از کلید برق، الکتریسیته را به داخل لامپ می فرستید و روشنایی ایجاد می شود
و یا قسمتی سیم و لامپ را به باتری متصل می کنیم، الکتریسیته از باتری به وسیله سیم
جاری می شود و پس از روشن کردن لامپ از سیم دیگری به باتری باز می گردد و این خود
یک مدار الکتریکی است.
رسانا و نارسانا:
چیزهایی مثل میخ آهنی و سیم مسی که
الکتریسیته از آنها می گذرد رسانا نام دارند. به چیزهایی مثل چوب، پلاستیک و شیشه
که الکتریسیته از آنها نمی گذرد نارسانا نام دارد.
مدار متوالی و مدار موازی:
وقتی مدار بسته شود، الکتریسیته جاری می شود. در این صورت وقتی می خواهیم دو
لامپ را به یک باتری وصل کنیم و دو لامپ هم به یکدیگر وصل شوند، در این صورت می
گوئیم لامپ ها به صورت متوالی بسته شده اند. در بستن متوالی جریان، برق ابتدا از یک
لامپ عبور می کند و سپس به لامپ دیگر می رود.
اگر بخواهیم قطب مثبت و منفی را به
هر دولامپ وصل کنیم هر لامپ جداگانه به دو سر باتری وصل می شود. در این صورت لامپ
ها به صورت موازی بسته شده اند. به این ترتیب جریان برق همزمان به هر دو لامپ وارد
می شود و نور ضعیف تر به چشم می رسد.
به هم بستن باتری ها:
می توانیم با
استفاده از دو یا چند باتری مدار الکتریکی تشکیل دهیم. در این صورت چون مقدار
الکتریسیته بیشتری جاری می شود، نوری که لامپ ایجاد می گردد بیشتر می شود.

  پرسش های بخش
7

1- کدامیک از وسایل زیر رسانا است؟

چوب
فرش
پتو
آهن

  2- کدامیک از
اجسام زیر نارسانا است؟

بدن
انسان
آهن
چوب خیس
پلاستیک
  3- اگر در منزل شما لامپ آشپزخانه بسوزد،
بقیه لامپ ها:

خاموش می
شوند
روشن می مانند
می سوزند
پر نورتر می شوند
  4- در کدامیک از وسایل
زیر از انرژی الکتریسیته برای تولید گرما استفاده می شود؟

جارو
برقی
ریش تراش
تلویزیون
پلوپز
  5- در کدامیک از وسایل زیر الکتریسیته
به حرکت تبدیل می شود؟

همزن
برقی
چراغ مطالعه
اتو
سماور برقی
  پرسش های تشریحی:
1-
الکتریسیته چگونه جریان می یابد؟

وقتی مدار بسته
باشد
  2- به چه اجسامی رسانا می گوئیم؟

اجسامی که
جریان الکتریسیته از این اجسام عبور کند مانند سیم مسی و آب.
   3- چه موادی
نارسانا هستند؟

به اجسامی که
جریان الکتریسیته از آنها عبور نکند، مواد نارسانا گفته می شود مانند چوب.
   4-
مدار چگونه تشکیل می شود؟مدار به چند طریق بسته می شود نام ببرید؟

وقتی
الکتریسیته جریان پیدا کند. در صورتی که مدار ساده نباشد به دو طریق موازی و متوالی
بسته می شود.
   6- در چه صورت، مدار در لامپ نور بیشتری تولید می کند؟

وقتی مدار به
صورت متوالی بسته می شود نور اولین لامپ بیشتر و دومی کمتر می شود. در موازی نور
هردو لامپ یکسان و کمتر می شود.
   7- آیا برای سیم کشی منزل می توان از مدار
متوالی استفاده کرد؟ چرا؟

خیر چون در این
صورت با سوختن یا قطع کردن جریان در یک وسیله الکتریکی، سایر وسایل الکتریکی نیز
خاموش می شوند.
   8- فرق مدار بسته و باز چیست؟

در مدار بسته
الکتریسیته جاری می شود و در مدار باز الکتریسیته قطع می شود.
  9- کلید چه اثری
در تشکیل مدار دارد؟

کلید مدار را
قطع و وصل می کند.
   10- در اسباب بازی ها و رادیو ها، باتری ها را چگونه قرار
داده اند؟

قطب منفی به
مثبت و قطب مثبت به منفی[ سه شنبه 88/11/6 ] [ 10:49 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
نمونه سوالات علوم پایه چهارم بخش1و2

?-موجودات زنده  با موجودات غیر زنده چه تفاوتهایی دارند چهار مورد اصلی را نام ببرید؟

?-کدام یک از موارد زیر جزو موجودات زنده و کدام غیر زنده می باشد.

الف: گوسفند ( .............)      ب: درخت بریده شده ( ...............)   ج: گیاه گوجه فرنگی (...............)  د:تلویزیون (...............)          ز: فیلمهای سینمایی (................)

?-  ?  موجود زنده و ?  موجود غیر زنده  بغیر از نوشته های سوال ? نام ببرید.

?-واحد ساختمانی بدن تمام موجودات زنده ................نام دارد. که اندازه آن بسیار ...........بوده و با چشم معمولی و ذره بین دیده ..............  وفقط با وسیله ای به نام ......................می توانیم آن را ببینیم که اشیا را به اندازه بیش از .........برابر بزرگتر نشان می دهند.و بدن انسان از تعداد ............................درست شده است.

?- هر سلول چند بخش دارد و آنها را نام ببرید ؟

?-سلولها چه تفاوتهایی با هم دارند؟

?-سلولها چه شباهتهایی با هم دارند؟

?-پشت و روی برگهای گیاهان از سلولهای ..............و ................تشکیل شده است.

?-درون برگهای گیاهان از سلولهای ............و..............تشکیل شده است.

??-سلولها از غذایی که وارد بدن ما می شود استفاده می کنند و ............می شوند و پس از بزرگ شده ..............می شوند و از هر سلول.......سلول بوجود می آید. و سلولهای جدید هم ...........می کنند و سلولهای جدیدی را بوجود می آورند که این کار در ..............ادامه می یابد.وباعث بزرگ شده جثه موجودات زنده می شود.

??-سبزی رنگ برگ گیاهان به سبب وجود ماده ای به نام ...............می باشد و گیاهان عمل غذا سازی را در ............. خود انجام می دهند.

??-گیاهان از هوا گاز ..................... را می گیرند.که این گاز از طریق سوختن .........و..........و........ تولید می شود.

??-گیاهان آب را از طریق ..................که در ریشه دارند از زمین می گیرند و از راه .............به برگ می رسانند.

??-گیاهان در کدام یک از آبهای زیر بیشتر زنده می مانند؟

الف) آب مقطر                   ب) آب لوله کشی          ج) آب نمک

??- گاز کربن دی اکسید از چه راهی وارد گیاهان می شود؟

??-گیاهان برای غذا سازی و رشد به ........و ..........و..........و............نیاز دارند.

??-آب و مواد محلول در آن از چه راهی به برگها می رسند؟

??-آوند چیست؟

??- آزمایشی را بنویسید که نشان دهد گیاهان برای رشد کردن به نور خورشید نیاز دارند؟

??-گیاهان سبز به جز غذایی که برای خود می سازند مقدار زیادی گاز .............نیز تولید می کنند.

??-بعضی آوند ها غذایی را که در برگ ساخته  شده استُ به داخل ..........و...........انتقال می دهند تا در آن ذخیره شود.

??-چرا زندگی کردن برای انسان در یک روستای سرسبز خیلی بهتر و مناسب تر از یک شهر بزرگ می باشد؟

??-آیا گیاه در نور چراغ هم می تواند  غذا سازی کند؟

??-سلولها چگونه زیاد می شوند؟

??-کدام یک از گیاهان زیر در کار غذا سازی فعالتر می باشد؟

الف)گوجه فرنگی            ب)گل سرخ             ج)گندم                  د)برنج

??-محل غذا سازی همه گیاهان کدام قسمت می باشد؟

الف( ریشه            ب) ساقه                 ج)برگ                 د) گل

??-آب از چه طریقی به قسمتهای مختلف گیاه می رسد<

الف) از طریق هوا               ب)از راه سوراخ های موجود در برگ           ج) از طریق آوندها

??-غذا در کدام قسمت گیاه سیب زمینی ذخیره می شود؟

الف) برگها                   ب) میوه                   ج( ریشه             د) گل

??-کدام یک از موجودات زیر غذا سازی انجام می دهند؟

الف) گیاهان سبز             ب) تمامی حشرات                ج)انسانها                     د) ماهیها

??-جملات صحیح و غلط را با علامت (ص و غ ) مشخص کنید.

-جانوران هنگام تنفس از دهان خود کربن دی اکسید خارج می کنند.   ص            غ

- گیاهان گاز اگسیژن را از راه هوا می گیرند.     ص           غ

-گیاهان از طریق تارهای ظریف ریشه آب و مواد معدنی محلول را از خاک می گیرند.  ص         غ

-شکل و اندازه سلولها با هم تفاوتی ندارد.       ص             غ

-پوششی که در اطراف سلول قرار دارد ژوسته نام دارد.     ص        غ

-واحد ساختمانی بدن موجودات زنده سلول می باشد.    ص        غ

-برای مشاهده سلولها از دستگاهی به نام ذره بین استفاده می شود.  ص       غ

-گیاهان در ریشه خود عمل غذا سازی را انجام می دهند.   ص         غ

-کربن دی اکسید از راه سوراخ های برگ وارد گیاهان می شود.   ص        غ

??- چرا به گیاهان غذا سازان بزرگ می گویند؟

??-کشاورزی کشوی آب باغ خود را هنگام آبیاری روی علفها می گذاردو بعد از مدتی که می خواهد آن را بردارد متوجه می شود که علفای زیر آن زرد شده اند می دانید علت چه بوده است؟

33-چرا در جنگل های انبوه درختان خیلی بلند هستند؟

34-چگونه می فهمید که نور چراغ هم باعث کار غذا سازی گیاهان می شود؟

35-اگر برگ گیاهی در فصل تابستان  زرد شود کدام ماده موجود در آن آسیب دیده است؟

36-غذایی که در برگ ساخته می شود چگونه به قسمتهای مختلف گیاه منتقل می شود.

37-چرا گیاهان در تاریکی نمی توانند رشد کنند؟[ دوشنبه 88/10/28 ] [ 1:50 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
نمونه سوالات علوم پایه چهارم بخش3و4

 

سوالات بخش سوم کتاب علوم

1-کار کشاورزی یعنی .....................................

2-به چه گیاهانی ، گیاهان مفید می گویند؟

3- کار کشاورزی چند مرحله دارد آنها را بنویسید؟

4-شخم زدن چه فایده هایی دارد 2مورد بنویسید؟

5-چرا شخم زدن با تراکتور بهتر از گاو می باشد؟

6-چرا عده ای فکر می کنند که تراکتور نباید زیاد وارد زمینهای  کشاورزی شود؟

7-علفهای هرز چه نوع علفهایی هستند؟

8-چرا باید علفهای هرز زمین های کشاورزی را از بین ببریم؟

9-چند راه برای از بین بردن علفهای هرز وجود دارد نام ببرید؟

10-درخت خرما برای رشد کردن به چه نوع آب و هوایی نیاز دارد؟

گرم و خشک         سرد و کوهستانی          گرم و مرطوب

11-درخت گردو در چه نوع آب و هوایی خوب رشد می کند؟

گرم و خشک         سرد و کوهستانی          گرم و مرطوب

12-کدام محصول کشاورزی به آب زیادی برای رشد نیاز دارد؟

برنج            گردو            گندم               خرما

13-کدام محصول در بیشتر استانهای کشورمان کشت می شود؟

   برنج            گردو            گندم               خرما

14-چای در کدام یک از استانهای کشورمان بیشتر کشت می شود؟

استان همدان          استان گلستان              استان گیلان

15-ادویه ها بیشتر در کدام مناطق آب و هوایی رشد خوبی می کنند؟

گرم و خشک          گرم و مرطوب          سرد کوهستانی

16-کدام یک از گیاهان زیر دارای مصرف دارویی می باشد؟

خاکشیر و به دانه            زعفران و زرد چوبه         چای و قهوه

 17-اولین کار در کار کشاورزی کدام مرحله می باشد؟

کاشتن دانه       آب دادن       شخم زدن

18-پرورش کدام یک از جانوران زیر برای مبارزه و از بین بردن آفتها مناسب است؟

موریانه              موش              عنکبوت            پروانه

19-کدام مرحله برای سم پاشی مناسب است؟

مرحله نوزادی            مرحله تخم حشره          پیله حشره

??-کدام یک از محصولات زیر در استان خودمان کشت می شود؟

برنج                 سیب                 خرما                 موز

??-کدام یک از محصولات زیر در استانهای شمالی کشورمان کشت می شود؟

خرما             گردو               برنج                موز

??-دم کرده کدام یک از محصولات زیر را می نوشیم.

فلفل                چای               برنج              زعفران

??-کدام یک از محصولات زیر را برای خوشبو و خوش طعم کردن غذا به آن اضافه می کنیم؟

زعفران              قهوه              چای             گردو

??-زرد چوبه را برای چه منظوری در غذا استفاده می کنیم.

برای خوشمزه کردن غذا               برای خوش رنگ کردن غذا                      هر دو مورد

??-ادویه چیست؟

??-چه گیاهانی را بصورت دم کرده در آب جوشیده می خوریم؟

??-چند گیاه نام ببرید که برای خوشمزه و خوشبو کردن غذا از آنها استفاده می کنیم؟

??-پنج گیاه دارویی نام برده و خاصیت آنها را بیان کنید؟

??-خاکشیر و به دانه جزو کدام از گیاهان زیر است؟

گیاهان رنگ کردنی                گیاهان دارویی              ادویه جات                نوشیدنی ها

??-ادویه ها بیشتر در کدام کشورها بیشتر تولید می شوند؟

کشورهای دارای آب و هوای گرم و خشک                    کشورهای داری آب و هوای سرد

کشورهای دارای آب و هوای گرم و مرطوب                   کشورهای دارای آب و هوای کوهستانی

??-دو نوع دارویی که از آنها رنگ گیاهی می گیرند نام ببرید؟

??-گیاهی نام ببرید که از آن رنگ می گیرند و طرز تهیه آن را بنویسید؟

??-انسانها از چوب برای چه کارهایی استفاده می کنند؟

??-چرا باید درختان جنگل را قطع نکنیم؟

??-برای جلوگیری از تمام شدن درختان در آینده با وجود استفاده از آنها در صنایع مختلف چه کارهایی باسد بکنیم؟

??-قطع کردن درختان چه فایده ها و ضررهایی دارد؟

??-نوعی از عنکبوتها چه فایده ای می تواند در کار کشاورزی داشته باشد؟

??-ملخ ها چه ضررهایی می توانند برای کار کشاورزی ایجاد کنند؟

??-چرا در بعضی از مناطق کشورمان کشاورزان یک سال در زمین خود چیزی نمی کارند؟

??-چرا در استانهای شمالی کشورمان برنج بیشتر کشت می شود؟

??-چرا در استانهای مرکزی و جنوبی کشورمان خرما بیشتر کشت می شود؟

??-از گیاهان چه استفاده هایی می کنیم. چهار مورد را فقط نام ببرید؟

??-چرا در هر استان محصولات مخصوصی کشت می شود؟

??-چرا میزان برداشت محصول در سالهای مختلف و در استانهای مختلف متفاوت است؟

??-علفهای هرز چه ضررهایی دارند؟

??-برای مبارزه با آفتهای گیاهان چه راههای وجود دارد. دو راه نام ببرید؟

??-به زیرو رو کردن خاک و آماده کردن آن برای کاشتن دانه ...................می گویند.

??-مهم ترین غذاهای ما مانند نان و برنج و یا سیب زمینی از راه ...................بدست می آید؟

??-به علفهای زیادی که خود به خود در لابه لای گیاهان کاشته شده می رویند ..............می گویند؟

??-گیاه گوجه فرنگی مواد اضافی خود را در کجا ذخیره می کند؟

ریشه                       ساقه                  میوه               برگ

بخش ? جانوران بی مهره

??-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران می باشد؟

دوزیستان                 بند پایان             کرمها              خارتنان

??-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران نیستند؟

اسفنج ها         کیسه تنان              نرم تنان              ماهیها

??-پنج گروه جانوران مهره دار را نام ببرید؟

??-شش گروه جانوران بی مهره را نام ببرید؟

??-کدام یک از بی مهرگان در کف دریا زندگی می کنند؟

??-چرا بعضی از بی مهرگان به سنگ های کف دریا چسبیده اند؟

??-شقایق دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟

نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان

??-ستاره دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟

نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان

??-هشت پا جزو کدام یک از جانوران بی مهره می باشد؟

نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان

??-دانشمندان کرمها را از روی .................به سه گروه تقسیم کرده اند.

??-سه گروه کرمها را نام ببرید؟

??-بدن کدام یک از کرمها از قطعه های پهن درست شده است؟

??-کرم کدو جزو کدام یک از گروه کرمها می باشد؟

??-انگل به چه موجودی گفته می شود؟

??-کرم کدو معمولا در کجا زندگی می کند؟

??-چرا به گروهی از کرمها کرمهای پهن می گویند ؟

??-چرا به گروهی از کرمها کرمهای لوله ای می گویند؟

??-چرا به گروهی از کرمها کرمهای حلقوی می گویند؟

??-کرمی نام ببرید که در رود انسان زندگی کرده و جزو گروه کرمهای لوله ای می باشد؟

??-کرمک که یکی از کرمهای لوله ای می باشد در کجای بدن کودکان زندگی می کند؟

??-کرم خاکی جزو کدام یک از کرمهای زیر است؟

کرمهای پهن            کرمهای لوله ای               کرمهای حلقوی

??-کرم خاکی چه فایده ای برای گیاهان دارد؟

??-چند موجود بی مهره از گروه بندپایان نام ببرید؟

??-فراوان ترین گروه جانوران در روی زمین کدام گروه بی مهرگان می باشد؟

??-عنکبوتیان چند پا دارند و چه خصوصیاتی دارند؟

??-نورا کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان زندگی می کند؟

روده باریک            روده بزرگ         انتهای لوله گوارش           معده

??-میگو جزو کدام دسته از بند پایان است؟

عنکبوتها             حشرات               خرچنگ ها             خارتنان

??-کدام کرم در روده انسان و گاو زندگی می کند؟

اسکاریس           کدو             کرمک              

??-تخم کدام کرم همراه سبزی یا میوه نشسته وارد بدن انسان می شود؟

کرمک        اسکاریس         کدو          کرم خاکی

??-فراوانترین بندپایان کدام ها هستند؟

عنکبوتها                هزارپاها               حشرات             خرچنگ ها

??-کرو کدو در کدام قسمت بدن انسان تخم ریزی می کند؟

روده           ششها             معده           کلیه

??-کودکاتن بیشتر به کدام انگل مبتلا می شوند؟

کرم کدو              کذمک               کرم اسکاریس           کرم لوله ای

??-به چه جانورانی مهره دار می گویند؟

??-به چه جانورانی بی مهره می گویند؟

??-فراوانترین بند پایان ................می باشد

??-بیشترین گروه بی مهرگان را ...................تشکیل داده اند.

??-اسفنج ها و کیسه تنان در .........................زندگی می کنند.

 ??-کدام گروه از بی مهرگان در خشکی زندگی می کنند؟

??-به موجودی که غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد..................می گویند.

??-همه حشرات دارای ................پا و همه عنکبوتها دارای ..............پا می باشند.

??-بعضی از انواع خرچنگ ها مانند .................خ.راکی هستند.

??-دو مورد از راههای جلو گیری از انتشار کرم کدو را بنویسید؟

??-کدام یک از کرمها برای کار کشاورزی مفید است؟ چرا؟

??-کرم کدو با کرم آسکاریس چه تفتوتی دارد؟

??-چهار گروه بند پایان را نام ببرید؟

??-چرا به بعضی از جانوران بی مهره می گویند؟

??-دو نوع حشره که بصورت دسته جمعی زندگی می کنند نام ببرید؟

??-چرا دریا محل مناسبی برای زندگی جانورانی مانند اسفنجها و مرجانها می باشد که وسیله حرکتی ندارند و جا به جا می شوند؟

??-هر یک از جانوران زیر جزو کدام گروه از بی مهرگان می باشند.

مگس (                    )             هزارپا (                  )           مرجان (                   )

حلزون (                  )             توتیا (                    )          هشت پا (                )

پروانه   (                 )             هیدر (                  )           خرچنگ (                 )

???-مگس و سوسک چه شباهتهایی با هم دارند؟[ دوشنبه 88/10/28 ] [ 1:42 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
نمونه سوالات علوم پایه چهارم بخش5و6

 ?-مخلوط چیست؟

?-محلول چیست؟

?-هوا مخلوطی لز چند گاز است که مهترین آن ...................... می باشد.

?-حلال و حل شونده را با یک مثال تعریف کنید؟

?- در آب دریا چه ارئمیه که شور ایت حلال و حل شونده را مشخص کنید.

?-ایا همه مخلوط ها محلولند؟

?-آیا همه محلولها مخلوطند؟

?-در یک نوشابه گاز دار کدام دو ماده با هم مخلوط شده اند؟

?-دو محلول مایع در مایه نام ببرید/

??- دو محلول جامد در مایع نام ببرید.

??- دو ماده گاز در مایع نام ببرید.

??-دو مخلوط جامد در جامد نام ببرید.

??-مخلوط نفت در آب چه نوع مخلوطی است؟

??-مخلوط آلکل در نفت چه نوع مخلوطی است؟

??-مخلوط نشاسته در آب چه نوع مخلوطی است؟

??-چگونه می توانیم از آب شور دریا آب آشامیدنی تهیه کنیم؟

??-مخلوط روغن مایه در دوغ چه نوع مخلوطی است؟

??-آجیل چه نوع مخلوطی است؟

??-وقتی کارگران ساختمان سیمان و آب و شن وماسه را باهم قاطی کرده و به هم می زنند چه نوع مخلوطی را انجام می دهند.

??-کدام یک ازمخلوطهای زیر محلول نیست؟

آب و خاک                آب و شکر               نوشابه           آب والکل

??-کدام یک مخلوط است اما محلول نیست؟

شربت              آب شور             آبلیمو               آب و نفت

??-کدام یک از مخلوط های زیر محلول است؟

ماسه در آب              شربت           نشاسته در آب           سالاد

??-هوای اطراف ما کدام حالت ماده را دارد؟

گاز          جامد            محلول           مایع

??-هوای اطراف ما چه نوع مخلوطی است؟

مایع در گاز                 گاز در گاز               مایع در جامد               گاز در مایع

??-چگونه می توانیم بفهمیم که یک مخلوط محلول است یا نه؟

جوشانیدن               از صافی رد کردن        بی حرکت در جایی قرار دادن          به هم زدن

??-در محلول آب با نمک آب را ................. و نمک را ..............می نامند.

??-چون مواد تشکیل دهنده آجیل را به راحتی می توانیم از هم جدا کنیم به آن ..............می گویند؟

??-جدول را کامل کنید.

ماده حل شودنده حلال
آب دریا (...........................) (..............................)
الکل در آب (...........................) (.............................)
آب شیرین (...........................) (............................)


??-نوع مخلوطها را مشخص کنید؟

الکل در آب مایع در مایع اکسیژن در آب (................)
جوهر در آب (..................) دوغ گاز دار (...................)
آب و نشاسته (..................) آجیل (..................)
آب دریا (.................) شن و ماسه (..................)

??-برای اینکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟

??-بازتابش نور چیست؟

??-وقتی نور به سطح صاف مانند آیینه برخورد کند بصورت ..................بازتابش می کند.

??-وقتی نور به سطح نامظم مانند مقوای معمولی برخورد کند بصورت ..............بازتابش می کند.

??-وقتی نور به یک جسم تیره برخورد کند بازتابش ....................دارد.

??- نور به یم جسک روشنی برخورد کند بارتابش ......................دارد.

??-چند نوع آیینه اریم نام ببرید.

??-تصویر خود را در قسمت داخلی قاشق براق چگونه می بینیم؟

??-در سر پیچ جاده ها از چه نوع آیینه ای استفاده می شود؟

??-در ماشینها بر ای دیده پشت اتومبیل از چه آیینه ای استفاده می شود؟

??-در پشت شیشه چراغ ماشینها از چه آیینه ای استفاده شده است؟

??-دز آرایشگاهها از چه نوع آیینه ای استفاده شده است؟

??-در گذشته که آیینه نبود مردم از چه وسایلی برای دیدن تصویر خود استفاده می کردند؟

??-زیبابین را را از چند آینه درست می کنند . چیست؟

??-نام دیگر چشم زیر دریایی چیست؟

??- از چشم زیر دریایی در چه کجا استفاده می کنند؟

??-کوره آفتابی از چه نوع آیینه ای ساخته می شود؟

 ??-چرا وقتی در شیشه نگاه می کنیم تصویر خود را در آن نمی بینیم؟

??-چه تفاوتی بین بازتابش نور از آینه و مقوا وجود دارد؟

??-اکثر بازتابش های نور اطراف ما  بصورت منظم است یا نامنظم؟

??-دندان ژزشکان برای دیدن دندانها ما از چه نوع آینه ای استفاده می کنند؟

??-کوره آفتابی چیست؟

??-برای استفاده از انرژی گرمایی حورشید از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

??-استفاده  از کوره آفتابی چه فاده هایی دارد؟[ دوشنبه 88/10/28 ] [ 1:37 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
بخش 6 علوم(نور وبازتابش)

درس علوم تجربی چهارم ابتدایی


 بخش 6


 نور و بازتابش


 نور
انرژی است که به کمک آن می توانیم  اجسام را ببینیم. به موادی که از
خود نور تولید می کنند چشمه نور می گوئیم. نوز از همه اجسام عبور نمی کند.
اما اجسامی مانند شیشه، آب و هوا نور را از خود عبور می دهند که به آنها
شفاف می گوئیم.


اما
اجسامی که نور را از خود عبور نمی دهند، مانند چوب و سنگ اجسام کدر نامیده
می شوند. هرچه سطح یک جسم هم صاف تر باشد، باز تابش نور آن هم بیشتر است.


تصویر
هر جسم در آینه تخت اندازه همان جسم است. اگر نور به آینه برخورد کند، باز
میگردد که به این پدیده بازتابش نور می گوئیم. هر چه زاویه بین دو آینه
تخت کمتر شود، تعداد تصاویر بیشتر است. نور در هنگام برخورد به آینه صاف،
بازتاب منظم دارد و در صورت برخورد به سطح ناصاف مثل مقوی، بازتابی نامنظم
دارد. وقتی نور به جسمی بر می خورد، قسمتی از آن باز می گردد و به چشم ما
بر می گردد و همین نور بازتاب شده باعث دیدن آن جسم توسط ما می شود.


جسمی که به رنگ سیاه باشد، نور را تقریباً بازتاب نمی دهد. با آینه می توانیم تصویر چیزهایی را که به طور مستقیم نمی توانیم ببینیم را مشاهده کنیم. مانند راننده اتومبیل که به کمک آیند پشت خود را می بیند.


 آینه ها بر سه نوع هستند :


 1- آینه تخت. 2- آینه فرو رفته.  3- آینه بر آمده.


در آینه فرو رفته تصویر بزرگ تر از جسم و در آینه برآمده تصویر کوچک تر از جسم منعکس می شود.


در زیردریائی ها برای دیدان اجسام در سطح آب از چشم زیردریایی استفاده می کنند، که پریسکوپ نام دارد.


کوره آفتابی هم وسیله ای است که از یک آینه فرو رفته بسیار بزرگ تشکیل شده است و برای استفاده از انرژی گرمایی خورشید به کار می رود. تصویر ما در درون یک قاشق به صورت وارونه و کوچک تر از خودمان می افتد و تصویر ما در پشت قاشق مستقیم و بزرگ تر به نظر می رسد.


 


پرسش های بخش 6


 پرسش های چهارگزینه ای:


 پاسخ صحیح را با × مشخص کنید:


1- در کدامیک از مکان های زیر آینه بر آمده استفاده می کنند؟

خیاطی 

آرایشگاه ها

سرپیچ های جاده ها 

کوره آفتابی  

2 - کدامیک از موارد زیر در بازتابش نور مؤثر نیست؟

صافی اجسام  

زبری اجسام 

کلفتی اجسام 

رنگ اجسام  

3 - در کدامیک از مواد زیر نور عبور نمی کند؟

هوا 

آب 

آینه

شیشه  

4- در پریسکوپ از چه آینه ای استفاده می شود؟

تخت 

فرورفته 

برآمده

کروی 

5- هر قدر زاویه بین دو آینه را بازتر کنیم تعداد تصویرها .... می شود.

بیشتر 

کمتر 

تفاوتی ندارد 

بزرگ تر  

6 - کوره آفتابی به چه منظور ساخته می شود؟

برای گرم کردم محیط 

برای تفریح و سرگرمی 

برای بهتر دیدن خورشید

برای استفاده از انرژی گرمایی خورشید  

 پرسش های تشریحی:


به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید:


1- نور چیست؟ و چه خواصی دارد؟


یک نوع انرژی است که حرکت می کند و موجب دیدن اجسام می شود.


 2- بازتابش نور چیست؟


 وقتی
نور به جسمی برخورد می کند و برگشت پیدا می کند، به این پدیده بازتابش نور
می گوئیم. مانند نور خورشید و نور چراغ قوه که اگر با آینه برخورد کند
بازتابش پیدا می کند

 


3- چه اجسامی پس از بازتابش نور، تصویر تولید می کنند؟


اجسامی که سطح آنها صاف است مثل آینه و فلزات براق. در آب و شیشه هم تصویر ایجاد می شود.


 4- جسمی در فاصله 20 سانتی متری آینه قرار دارد. فاصله جسم تا تصویر چقدر است؟


فاصله جسم تا تصویر دو برابر فاصله جسم تا آینه است یعنی 40 سانتی متر.


 5- وقتی آینه به صورت فرو رفته باشد، چه تغییری می کند؟


تصویر بزرگ تر می شود.


 6- برای چه کارهایی از آینه فرو رفته استفاده می شود؟


وقتی بخواهند تصویر را بزرگ تر نشان دهند مثل عمل جراحی.


 7- برای افزایش نور و گرما از چه نوع آینه ای استفاده می کنیم؟


آینه فرو رفته.


 8- برای آنکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟


? - چشم سالم ? - نور باشد ? - آن جسم بتواند نور را بازتابش کند


 9- در گذشته انسان ها چگونه تصویر خود را می دیدند؟


در سنگ های صاف و صیقلی  [ شنبه 88/10/19 ] [ 8:29 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
بخش 5 علوم- مخلوط ها

بخش 5 - مخلوط
ها

مخلوط چگونه
تشکیل می شود؟
وقتی دو یا چند ماده مختلف با یکدیگر به ترتیبی بیامیزند که ما بتوانیم آنها را از
هم جدا کنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ کند، مخلوط تشکیل شده است.
در مخلوط ممکن است مواد مخلوط شونده همگی جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یکی از
مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمک و آب که مخلوط آب نمک درست می کنند.
هوای اطراف ما که گازی شکل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراکی ها
نیز به صورت مخلوط مصرف می شوند.
در یک مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می کند.
مخلوط های یکنواخت (محلول):
وقتی یک حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذره
های آب قرار می گیرند و مخلوط یکنواخت درست می کنند. در نتیجه قند در آب حل می
شود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم.
ماده حل شونده و ماده حلال:
اگر یک قاشق شکر را در آب بریزید و هم بزنید، شکر در آب حل می شود. در این محلول
به شکر ماده حل شونده و به آب ماده حل کننده یا حلال می گویند. محلول شکر در آب یک
محلول جامد در مایع و محلول الکل در آب محلول مایع در مایع است.
در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.

پرسش های بخش
5

1- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است؟
روغن در آب
نفت و آب
نمک و آب
نشاسته و آب
2- کدامیک از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟
آب و روغن زیتون
آب و آبلیمو
آب و نشاسته
آب و اکسیژن
3- آب داغ چه نوع محلولی است؟
جامد در مایع
مایع در مایع
جامد در جامد
گاز در مایع
4- بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط، محلول است یا نه چیست؟
جوشانیدن
از صافی رد کردن
بی حرکت در جایی قرار دادن
باهم زدن
5- در لیوان شیر یک حبه قند انداختیم و هم زدیم در این محلول به شیر چه می گویند؟
حلال
حل شونده
مخلوط
محلول
  پرسش های تشریحی:
1- مخلوط چیست؟

وقتی دو یا چند
ماده با هم بیامیزند و ما بتوانیم به راحتی آنها را جدا کنیم آن مواد با هم مخلوط
شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمی دهند.
  2- آیا می توانیم روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع بدانیم؟ چرا؟

خیر، زیرا این دو
مایع در یکدیگر حل نمی شوند و مایع در مایع یک نوع محلول است.
  3- به ماده ای که مواد دیگر را در خود حل می کند چه می گویند؟

حلال
  4- چگونه می فهمیم دو ماده مایع که با هم آمیخته شده اند مخلوط هستند یا
محلول؟

در صورتی که دو
مایع به طور یکنواخت دیده شوند و پس از مدتی که ساکن می مانند از هم جدا نشوند،
محلول هستند و اگر یک مایع در مایع دیگر به صورت معلق دیده شود، مخلوط است که پس
از ساکن ماندن به تدریج از هم جدا می شوند.
  5- مخلوطی نام ببرید که از دو ماده جامد تشکیل شده باشد؟

شکر و عدس، نخود
و لوبیا
  6- مخلوطی از یک ماده جامد و یک مایع نام ببرید که محلول نباشد؟

شن و آب
  7- هوا یک مخلوط است یا ترکیب؟

مخلوط است.
   8- در یک محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد؟چرا؟

نه، زیرا ذره های
قند به آرامی از هم جدا شده و در بین ذره های آب قرار گرفته و مخلوط یکنواختی به
دست آمده یعنی قند در آب حل شده.
   9- در محلول مواد چگونه پراکنده می شوند؟

به طور یکنواخت
پراکنده می شوند.
  10- آیا در محلول همه موادی که وجود دارند دیده می شوند؟

خیر، ماده حل
شونده دیده نمی شود.
  11- چرا در هوا هیچ یک از مواد تشکیل دهنده را نمی بینیم؟

زیرا همگی گاز
هستند.

 [ سه شنبه 88/10/8 ] [ 10:21 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر

<< مطالب جدیدتر :: مطالب قدیمی‌تر >>